El teu so! - RÀDIO PIERA -->

PLE MUNICIPAL

POLÍTICA

PLE MUNICIPAL

Els dimecres que hi ha convocatòria, Ràdio Piera es desplaça a la Sala de Plens de l’Ajuntament per oferir la retransmissió en directe de com es tracten els diferents punts de l’Ordre del dia. <a href="http://www.viladepiera.cat/ajuntament/sessions-plenaries" TARGET="_blank">Web</a>:

Rdio a la carta

No hi ha cap programa disponible